TAKWIM PSS 2012

TAKWIM PUSAT SUMBER BESTARI SKPG

2012

BULAN JANUARI

 

BIL.

 

TARIKH PELAKSANAAN

 

AKTIVITI YANG AKAN DILAKSANAKAN

 

 

 

TINDAKAN

 

CATATAN

4 Januari

– Orientasi PSB untuk murid-murid Tahun 1 dan

guru-guru baru.

GPM dan Guru Tahun 1

 

5 Januari

 

–         Kemaskini PSB (Perabot,buku-buku dan bahan)

–         Penerangan pinjaman dan pulangan buku untuk murid di perhimpunan pagi.

GPM , setiausaha dan pengawas PSB

 

5 Januari

–  Mesyuarat Jawatankuasa Pengawas PSB

GPM dan setiausaha

10 Januari

– Gotong royong kemas PSB

GPM dan Pengawas PSS

12 Januari

–  Mesyuarat Jawatankuasa Induk kali pertama.

– Memberi senarai Jawatankuasa Induk dan

tugas-tugas yang perlu dijalankan.

Jawatankuasa Induk

13 Januari

 

– Kemaskini stok PSB

Penyelaras dan setiausaha

 

13 dan 14 Januari

 

Kursus Memimpin Pemimpin Pengawas PSB

AJK dan Guru Kaunseling

 

19 hingga 30 Januari

–    Mengemaskini data murid

–         Mengautomasi buku dan bahan bukan buku.

Penyelaras dan setiausaha

 

TAKWIM PUSAT SUMBER BESTARI SKPG

2012

 

BULAN FEBRUARI

 

 

BIL.

 

TARIKH PELAKSANAAN

 

AKTIVITI YANG AKAN DILAKSANAKAN

 

 

 

TINDAKAN

 

CATATAN

 

1.

2 Februari

 

– Mesyuarat Jawatankuasa Kerja kali  pertama

 

Jawatankuasa Kerja

 

 

 

2.

6 Februari

 

– Kemaskini fail

 

GPM danJawatankuasa Kerja

 

3.

11 Februari

– Sanbutan Maulidur-Rasul

– Pertandingan melukis sepanduk Maulidul

Rasul

Panitia Agama Islam dan AJK

 

4

 

20-24 Februari

 

– Memasukkan data murid Tahun 1 dan membuat kad ahli untuk mereka.

 

 

Penyelaras,setiausaha dan guru Tahun 1

 

 

 

5

 21 Februari

 

–   Gotong Royong Perdana

–         Kemaskini semua Unit PSB

–         Kecerian PSB

 

Jawatankuasa Induk dan Kerja serta pengawas PSB

 

 

 

6

 

27 – 29 Februari

 

– Automasi buku dan bahan bukan buku

GPM dan setiausaha

 

 

 

 

 

 

TAKWIM PUSAT SUMBER BESTARI SKPG

2012

 

BULAN MAC

 

BIL.

 

TARIKH PELAKSANAAN

 

AKTIVITI YANG AKAN DILAKSANAKAN

 

 

TINDAKAN

 

CATATAN

 

1.

1 Mac

 

-Mengemaskini Laluan Ilmu,menulis kata-kata hikmat.

AJK keceriaan , dan pengawas PSB

 

 

 

 

3.

3 Mac

-Jualan air,burger pada Hari Merentas Desa

 

AJK dan pengawas PSB

 

4.

 

12 – 16 Mac

(cuti)

–         pinjaman buku

–          Automasi buku dan bahan-bahan lain

 

GPM dan setiuasaha

 

 

 

5.

19 Mac

 

–         Pertandingan bercerita BI dan BM

 

Panitia BM dan BI

 

6.

24Mac

 

–         Pelancaran “Program 1 Waris 1 Buku” semasa Mesyuarat Agong PIBG.

 

 

GPM dan AJK

 

TAKWIM PUSAT SUMBER BESTARI SKPG

2012

BULAN APRIL

 

BIL.

 

TARIKH PELAKSANAAN

 

AKTIVITI YANG AKAN DILAKSANAKAN

 

 

 

TINDAKAN

 

CATATAN

1.

 

1 April – 30 April

 

–   Automasi buku dan bahan bukan buku

–         Pinjaman dan pulangan seperti jadual

AJK PSB

 

 

 

 

2.

9 April

 

– Kuiz Matematik

 

 

 

AJK PSB dan Panitia Matematik

 

 

 

 

3.

14 April

 

 

– Gotong royong perdana

 

 

Semua AJK

 

 

 

4.

 

18  April

 

 

– Seminar Pusat Sumber

 

 

GPM

 

5.

 

23 April

 

 

– Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia

 

 

GPM

 

6.

 

28 dan 29 April

 

 

– Lawatan ke Pesta Buku Antarabangsa 2012 di Kuala Lumpur (PWTC)

 

 

AJK  dan pengawas PSS

 

 

 

 

 

TAKWIM PUSAT SUMBER BESTARI SKPG

2012

 

BULAN MEI

 

BIL.

 

TARIKH PELAKSANAAN

 

AKTIVITI YANG AKAN DILAKSANAKAN

 

 

 

TINDAKAN

 

CATATAN

1.

 

1 hingga 24 Mei

 

–         Automasi buku dan bukan buku.

–         Proses pinjaman dan pulangan

–          Keceriaan PSB

 

 

 

AJK PSB

 

 

 

2.

 

12 Mei

 

– Perkembangan Staff

 

 

Semua AJK

 

3.

 

18 Mei

 

–         Pertandingan mendeklamasikan sajak sempena sambutan Hari Guru peringkat sekolah.

 

 

Panitia Bahasa Melayu,Bahasa Inggeris,dan AJK PSB

 

 

 

4.

 

25 Mei

 

– Pertandingan mengarang tahap satu dan dua.

 

 

Panitia Bahasa Melayu dan AJK PSB

 

 

 

5.

 

28 hingga 31 Mei

(cuti)

 

-Proses Pinjaman dan pulangan buku

– Automasi buku

 

 

 

AJK PSB dan pengawas

 

 

 

TAKWIM PUSAT SUMBER BESTARI SKPG

2012

 

BULAN JUN

 

BIL.

 

TARIKH PELAKSANAAN

 

AKTIVITI YANG AKAN DILAKSANAKAN

 

 

 

TINDAKAN

 

CATATAN

 

1.

 

11 hingga 29 Jun

–         Proses Pinjaman dan pulangan

–         Automasi buku dan bahan bukan buku

 

 

GPM dan Setiausaha

 

 

 

 

2.

13 Jun

 

–         Mesyuarat AJK Induk kali kedua

 

 

GPM dan AJK Induk

 

 

 

3

19 Jun

 

– Mesyaurat AJK Kerja kali kedua

GPM dan AJK Kerja

 

4.

20 Jun

– Permainan Bahasa

Panitia Bahasa Melayu dan AJK

 

5.

26 Jun

– Pertandingan silangkata

Panitia Sivik dan Kewarganegaraan dan AJK

 

6.

30 Jun

 

–         Jualan pada Hari sukan

 

 

AJK

 

 

TAKWIM PUSAT SUMBER BESTARI SKPG

2012

 

BULAN JULAI

 

BIL.

 

TARIKH PELAKSANAAN

 

AKTIVITI YANG AKAN DILAKSANAKAN

 

 

 

TINDAKAN

 

CATATAN

 

1.

 

2 Julai

 

 

–         Pelancaran Kempen Bulan Membaca

 

 

 

AJK PSB

 

 

 

 

2.

 

9 hingga 13 Julai

–         Minggu Bahasa Melayu

–         Pertandingan menulis sajak,kuiz dan cerita

–         Nyanyian lagu Membaca Gaya Wawasan

 

 

Panitia Bahasa Melayu

 

 

 

3.

 

17  Julai

 

–         Ceramah Ihya’ Ramadhan

 

 

Panitia Agama Islam dan AJK

 

4.

 

20  Julai

 

–         Ceramah Ihya’ Ramadhan

 

 

Panitia Agama Islam dan AJK

 

5.

 27 Julai

–         Pelancaran Hari kemerdekaan

–         Nyanyian patriotik

 

Semua Guru

 

6.

30 Julai

–         Pertandingan bercerita tentang Nabi dan Tokoh-tokoh

–         Reka cipta

 

Panitia Agama Islam dan Kajian Tempatan

 

TAKWIM PUSAT SUMBER BESTARI SKPG

2012

 

BULAN OGOS

 

BIL.

 

TARIKH PELAKSANAAN

 

AKTIVITI YANG AKAN DILAKSANAKAN

 

 

 

TINDAKAN

 

CATATAN

 

1.

 

1 hingga 31 Ogos

 

–         Automasi buku dan bahan bukan buku

–         Proses Pinjaman dan pulangan

–          Keceriaan PSB

 

 

 

AJK PSB

 

 

 

2.

 

1 hingga 16 Ogos

 

–         Bercerita untuk tahap 1

–         Tadarus Quran – tahap 1

 

 

Panitia Agama Islam

 

 

3.

 

27 hingga 31 Ogos

 

–         Minggu patriotisme

–         Pertandingan menulis biodata tokoh-tokoh sejarah,kuiz,dan sajak.

–         Pertandingan buku skrap

 

 

 

Panitia Kajian Tempatan,Bimbingan dan Kaunseling dan AJK PSB

 

 

 

 

 

 

 

TAKWIM PUSAT SUMBER  BESTARI SKPG

2012

 

BULAN SEPTEMBER

 

BIL.

 

TARIKH PELAKSANAAN

 

AKTIVITI YANG AKAN DILAKSANAKAN

 

 

 

TINDAKAN

 

CATATAN

 

1.

 

1 hingga 30 September

 

–         Pinjaman buku dan bukan buku

–         Automasi buku dan bukan buku

 

 

 

 

GPM dan AJK

 

 

 

 

2.

18 September

 

– Pelancaran Perojek Literasi Maklumat

 

 

 

 

GPM dan AJK PSB

 

 

 

 

3.

 

18 hingga 26

September

 

– Projek Literasi Maklumat

 

 

 

GPM dan AJK

 

 

 

4.

25 September

 

– Mesyuarat Jawatankuasa Induk PSB kali 3

 

 

 

GPM dan AJK Induk

 

 

 

 

TAKWIM PUSAT SUMBER BESTARI SKPG

2012

BULAN OKTOBER

 

 

BIL.

 

TARIKH PELAKSANAAN

 

AKTIVITI YANG AKAN DILAKSANAKAN

 

 

 

TINDAKAN

 

CATATAN

 

1.

 

1  hingga 31 Oktober

 

–         Pinjaman buku dan bukan buku

–         Automasi buku dan bukan buku

 

 

 

GPM danAJK PSB

 

 

 

 

2.

 

 1 Oktober

 

–         Penyampain hadiah projek litersi maklumat

 

 

 

GPM danAJK PSB

 

 

3.

 

9 Oktober

 

–         Mesyuarat Jawatankuasa Kerja kali ketiga

 

 

 

AJK PSB

 

 

4.

29 Oktober

 

–         Hari Kanak-kanak

–         Anugerah NILAM – sijil dan hadiah

 

 

Guru NILAM dan

AJK PSB

 

 

5.

 

29 Oktober hingga 2 November

 

–         Kem Membaca 1 Malaysia

 

 

 

AJK PSB

 

 

 

TAKWIM PUSAT SUMBER BESTARI SKPG

2012

 

BULAN NOVEMBER

 

 

BIL.

 

TARIKH PELAKSANAAN

 

AKTIVITI YANG AKAN DILAKSANAKAN

 

 

 

TINDAKAN

 

CATATAN

 

1.

 

5 hingga 8 November

 

–         Proses pulangan buku dan bahan bukan buku

 

 

 

Semua murid dan guru

 

 

 

 

2.

 

6 November

 

–         Mengemaskini stok PSB

–         Mengemaskini fail

–         Mengemaskini bahan-bahan di PSB

 

 

AJK PSB

 

 

 

3.

 

8 November

 

–         Gotong royong membersihkan semua kawasan PSB

 

 

 

Semua murid dan guru

 

 

 

 

4.

 

9 November

 

–         Proses pilih buang

–         Jilid buku

 

 

 

 

 

AJK PSB

 

 

 

 

 

 

TAKWIM PUSAT SUMBER BESTARI SKPG

2012

 

 

BULAN DISEMBER

 

 

BIL.

 

TARIKH PELAKSANAAN

 

AKTIVITI YANG AKAN DILAKSANAKAN

 

 

 

TINDAKAN

 

CATATAN

 

1.

 

17 Disember

 

–         Analisis penggunaan,pinjaman dan automasi

 

 

 

 

 

AJK PSB

 

 

2.

 

18 hingga 19 Disember

 

–         Penyediaan perancangan PSB 2013

–         Penyediaan Takwim 2013

–         Carta Gant

 

 

 

 

AJK PSB

 

 

 

 

3.

 

22  hingga 27 Disember

 

–         Kemaskini stok PSB

–         Kemaskini bahan buku dan bukan buku

–         Kemaskini fail dan inventori

 

 

 

 

AJK PSB

 

 

 

 

4.

 

30 DAN 31 Disember

 

–         Proses pilih buang

–         Jilid buku

 

 

 

AJK PSB

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

PSS MEREALISASIKAN MURID BERMAKLUMAT

%d bloggers like this: