PERANCANGAN PSS 2012

AKTIVITI  PENINGKATAN  PENGGUNAAN PUSAT SUMBER

OLEH  JAWATANKUASA   INDUK PUSAT SUMBER 2012

 

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

1.

Januari – November

 

Kemaskini PSB

(carta,kit,tranparensi )

 

Memastikan bahan-bahan di PSB tersusun rapi.

 

 Bahan Bantu Belajar , Bilik Pameran,dan sudut-sudut bacaan

 

AJK Induk dan pengawas

 

Menyusun dan melabel bahan-bahan mengikut panitia

 

 

2.

Februari,Mei,Julai dan Oktober

 

Mesyuarat Jawatankuasa Induk

 

Merancang dan melaksanakan aktiviti panitia bersama PSB.

(kertas kerja & laporan)

 

AJK Induk

 

Pengerusi dan Setiausaha

 

Membuat kertas kerja dan laporan aktiviti dan menghantarnya pada pengerusi.

Mengikut aktiviti panitia masing-masing

 

3.

Januari – November

 

Melengkapkan bahan-bahan di bilik pameran mengikut tema yang ditetapkan.

 

Menarik minat dan menambah pengetahuan murid-murid.

 

Murid-murid tahun 1 – 6

 

AJK Induk

 

Tema akan ditukar dua bulan sekali mengikut panitia.

Mengikut panitia.

 
 

4.

Februari dan Julai

 

Membeli bahan bantu belajar dan penghasilan bahan.

 

Membantu P&P guru dan murid-murid.

 

 

Semua guru dan murid.

 

-membuat carta,buku skrap dan BBB .

 

 

Mengikut panitia

 
 

 

 

 

AKTIVITI  PENINGKATAN  PENGGUNAAN PUSAT SUMBER

OLEH  JAWATANKUASA   INDUK PUSAT SUMBER 2012

 

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

5.

Januari – November

Membantu memproses bahan

 

Memudahkan penggunaan bahan.

Semua bahan yang dibeli oleh panitia dan PSB

AJK Induk dan kerja

Melabel dan mengautomasi bahan dan diletakkan di PSB.

6.

Januari,Julai dan November

Menyemak stok bahan.

 

Memudahkan menambah bahan-bahan yang kurang.

 

Bahan-bahan di PSB mengikut panitia.

AJK Induk

Menyemak dan mengemaskini buku stok.

 

7.

November

Perlantikan Pengawas PSB 2013

 

Membantu memudahkan pengurusan PSB.

Murid tahun 4 ,5,6

AJK Induk

Memilih murid-murid yang berkebolehan dan rajin.

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITI PENINGKATAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

OLEH JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER 2012

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

1.

Januari – November

 

Kemaskini PSB

 

Memastikan semua unit di PSB bersih,kemas dan tersusun.

Semua unit di PSB

AJK kerja dan pengawas

 

-Pengawas bertugas setiap hari

– AJK memperuntukkan satu waktu di PSB setiap minggu.

2.

Februari,Mei,

Julai dan November

 

Mesyuarat AJK  Kerja

 

Merancang aktiviti dan melaksanakan aktiviti tersebut

AJK Kerja

Penyelaras dan setiausaha

 

Diadakan selepas mesyuarat AJK Induk

 RM 50.00

3.

Januari – November

 

Mesyuarat dan Perjumpaan AJK Pengawas PSB

 

Diskripsi tugas dan keberkesanan tugasan.

AJK Pengawas

Penyelaras dan Setiausaha

 

Mengadakan jadual tugasan dan ditanda setiap hari

4.

Januari – Februari

 

Membuat jadual tugas,jadual waktu,carta organisasi AJK dan Rekod penggunaan serta pinjaman.

 

Melicin dan memudahkan pengurusan di PSB.

AJK Kerja

AJK Kerja

 

Mempamerkan dan meletakkan ditempat yang mudah digunakan.

AKTIVITI PENINGKATAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

OLEH JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER 2012

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

5.

Januari

 

Orientasi untuk murid-murid Tahun 1 dan murid-murid baru.

 

Mengetahui bagaimana proses pinjaman dan pulangan serta cara menyusun buku.

Tahun 1 dan murid-murid baru

Penyelaras dan guru Tahun 1

 

Penerangan cara pinjaman dan pulangan serta menyusun buku.

6.

Januari – Februari

 

Kemaskini data murid-murid dan guru-guru

 

Data dapat diperbaharui

Semua guru dan murid-murid Tahun 1 hingga 6

Penyelaras dan setiausaha

 

Kemaskini dalam program “Microsoft Acces”

7.

Januari – Mac

 

Membuat kad ahli baru dan yang hilang

 

Membantu proses pinjaman.

Ahli baru dan yang hilang kad

AJK Kerja

 

Memasukkan data ahli dalam Program Pustakawan mencetak dan melaminate.

8.

Januari – November

Memperoses dan mengautomasi semua bahan di PSB. Pengurusan dan penggunaan PSB di pertingkatkan.

AJK Kerja dan pengawas

AJK Kerja

 

Adakan jadual kerja

AKTIVITI PENINGKATAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

OLEH JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER  2012

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

9.

Januari – November

 

Proses pinjaman dan pulangan buku secara komputer.

 

Mempercepatkan proses pinjaman dan pulangan

Guru-guru dan kakitangan serta  murid-murid

AJK Kerja,guru kelas dan pengawas

 

Dilakukan pada waktu perpustakaan ,lepas sekolah dan cuti (ikut jadual)

10.

Januari – November

 

Mengemaskini fail dan inventori.

 

Mengetahui alatan terkini di setiap unit.

AJK Kerja

AJK Kerja

 

-Menyemak semua bahan yang terdapat di setiap unit.

– Merekod dan mempamerkan bahan-bahan yang ada.

 

11.

November

 

Membuat analisa pinjaman dan penggunaan PSB untuk tahun 2012.

 

Membantu meningkatkan pengurusan untuk tahun 2012

AJK Kerja

AJK Kerja

 

Mengisi borang analisis penggunaan di PSB.

AKTIVITI PENINGKATAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

OLEH PANITIA MATA PELAJARAN  2012

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

1.

Februari – Julai

 

 Julai

April,Julai dan Ogos

Januari – Oktober

 

 

-Pertandingan bercerita.

 

-Pidato

 

– Minggu Bahasa

 

– Pertandingan mengarang

 

– Persembahan di perhimpunan (cerita,sajak,pantun dan syair)

 

– bercerita semula

 

– petah bercakap

– penggunaan bahasa baku

 

– Menambah idea

 

– mencungkil bakat

Murid-murid

Tahap 1 dan 2

Panitia Bahasa Melayu

 

– Memilih setiap wakil dalam kelas

-Meminjam buku di PSB.

-pertandingan diadakan waktu kokurikulum

– Hadiah diberi kepada pemenang

RM 100.00

2.

Januari – November

 

– English Corner

– Teddy Bear activity

– Vocabulary Book

– Reading English Story Book

– Spelling Activity

– 1 kamus 1 murid

 

Mempertingkatkan penguasaan B.Inggeris dan membantu P&P.

Murid-murid tahap 1dan 2

Panita Bahasa Inggeris

 

-meminjam 50% buku dan bahan di PSB.

-Menggunakan bilik SAL sepenuhnya

– Mewujud satu sudut di PSB

 

RM 50.00

AKTIVITI PENINGKATAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

OLEH PANITIA MATA PELAJARAN  2012

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

3.

 

Mac-September

 

–          Membina bahan bantu belajar

–          Gerak gempur

–          Kuiz Matematik

 

-Penghasilan bahan

– Mengira dan menjawab dengan pantas

 

Murid-murid tahap 2

Panitia Matematik

 

-Mebuat kit Matematik dan diletakkan di bilik pameran.

-Soalan kuiz dari kad di PSB

RM 40.00

4.

 

Januari – Mac

Jun-Ogos

 

Jun-Oktober

 

-Melabel alatan

-Kuiz Sains

-Pertandingan buku skrap&folio

-Pertandingan reka cipta

-Buku istilah sains B.inggeris setiap seorang

– “Info Hunt”

– Pameran Kitar semula

 

 

 

 

 

 

-Memudahkan penggunaan bahan.

-Mencungkil bakat murid.

Murid –murid tahap 1 dan 2

Panitia Sains

 

Kuiz tahap 1(BI) dan tahap 2(BM) diadakan diperhimpunan.

RM 100.00

 

 

AKTIVITI PENINGKATAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

OLEH PANITIA MATA PELAJARAN  2012

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

5.

Januari

Februaru- Mac

Jun – Ogos

September

-Sudut Agama Islam

– Pertandingan bercerita,hafazan,tilawah

– Bercerita kisah-kisah Nabi

-kuiz

-Khemah Ibadat

– Sambutan MauliduRasul

-Sambutan Maal Hijrah

-Menambah ilmu pengetahuan tentang Agama Islam

– Muhasabah diri

Tahap 1 dan Tahap 2

Panitia Agama Islam

-Murid-murid meminjam buku cerita  di PSB.

– Surau diwujudkan satu sudut bacaan.

– Pertandingan melukis sepanduk

– Mengacau bubur asyura

RM 200.00

6.

Jun

Julai

Ogos

 

-Pertandingan buku skrap&folio

– Kuiz

– Bulan Merdeka

(kuiz,pameran,

nyanyian,sajak)

-model

– diorama

 

-Menguji bakat dan minda murid-murid

– Menanamkam semangat patriotisme

 

Murid-murid tahap 1 dan 2

Panitia Kajian Tempatan

 

– Carta atau buku  di PSB boleh dijadikan bahan rujukan.

– Bahn diletakkan di bilik pameran.

RM 100.00

 

7.

Mac dan Ogos

April – Jun

September

– Pertandingan mewarna,melukis dan reka cipta

– Membuat model

-Pameran

– Menguji kreativiti murid-murid

Tahp 1 dan 2

Panitia Pendidikan Seni

-Gambar bersessuian dengan tema

RM 50.00

 

 

AKTIVITI PENINGKATAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

OLEH PANITIA MATA PELAJARAN  2012

 

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

 

8.

Mei

Julai-Ogos

September – Oktober

 

-Minggu kesihatan

-Pertandingan buku skrap

-Kempen Bahaya Najis Dadah

-Poster Makanan Seimbang

 

-Menanamkan sikap kebersihan diri dan persekitaran

-Elak budaya kuning

Tahap 1 dan 2

Panitia

 PJK

 

-Taklimat semasa perhimpunan

-gotong royong membersih kawasan

 

9.

Mac-Jun

Mac-Oktober

-Membuat alat muzik

-Latihan koir,pancaragam

Pendedahan mengenai penggunaan alat muzik

Tahap 2

Panitia

Muzik

Latihan dan alatan  di buat semasa kokurikulum

 

10

Januari-Oktober

Februari – Mac

April – Mei

Jun- Julai

September

Oktober

 

-Sudut KH

– Kitar semula

– Projek kayu

– Pertandingan reka cipta

– Projek elektrik

-Pameran

 

 

Melatih murid-murid mengembangkan idea dan kemahiran .

Tahap 2

Panitia Kemahiran Hidup

 

Hasil projek diletakkan di sudut KH dan bilik pameran.

RM 100.00

 

11

Januari-November

 

 

–          Sudut Sivik

–          Kempen Budi Bahasa

Melahirkan murid-murid yang berbudi bahasa .

Tahap satu dan 2

Panitia Sivik

-Sketsa bahasa yang betul

– Membuat poster

RM 50.00

 

AKTIVITI PENINGKATAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

OLEH UNIT BACAAN 2012

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

1.

Januari-November

 

Mesyuarat dan perjumpaan dengan pengawas

 

Mengetahui tugasan yang akan dilaksanakan

pengawas

AJK di setiap unit

 

-Mesyuarat setiap bulan

Perjumpaan seminggu sekali

2. Januari-November Kemaskini dan proses bahan.

(automasi)

Memudahkan pengguna AJK

pengawas

AJK di setiap unit Dijalankan setiap hari ikut jadual

3. Januari-Mac Menyediakan jadual tugas pengawas , jadual waktu kelas dan carta organisasi pengawas. Mengelakkan berlaku tindihan waktu dan tugas AJK dan pengawas AJK disetiap unit Jadual di pamerkan

4.

Januari-November

-Proses pinjaman dan pulangan secara komputer Mempercepatkan pengguna membuat pinjaman dan pulangan

AJK dan pengawas

AJK

Unit bacaan

Setiap hari waktu pulang dan cuti

 

5.

Mei – Julai

Pertandingan “Info Hunt” /Jejak Maklumat Menambah kemahiran bermaklumat di PSB

Tahap 1 dan 2

AJK dan pengawas

Melengkapkan borang yang disediakan

RM 100.00

6.

Januari-November

Analisis penggunaan Memperbaiki kelemahan

AJK

AJK

Dibuat setiap bulan

AKTIVITI PENINGKATAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

OLEH UNIT AUDIOVISUAL 2012

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

1.

Januari-November

 

Mesyuarat dan perjumpaan dengan pengawas

 

Mengetahui tugasan yang akan dilaksanakan

pengawas

AJK

-Mesyuarat setiap bulan

Perjumpaan seminggu sekali

2.

Januari-November

Kemaskini dan proses bahan.

(automasi)

Memudahkan pengguna

AJK

pengawas

AJK

Dijalankan setiap hari ikut jadual

3.

Januari-Februari

 

Menyediakan jadual tugas pengawas , jadual waktu kelas dan carta organisasi pengawas.

 

Mengelakkan berlaku tindihan waktu dan tugas

AJK dan pengawas

AJK

 

Jadual di pamerkan

4.

Februari-Oktober

Merakam rancangan TV Pendidikan Melihat secara Off-Line

AJK

AJK

Rakaman ikut jadual ASTRO

5.

Mei

Kuiz Menguji minda

Tahap 1 dan 2

AJK

Soalan bertulis diberi ketika menonton

RM 20.00

6

Januari – November

Menggalakkan Guru-guru dan murid-murid menggunakan EDUWEBTV Melihat pelbagai rancangan pendidikan

Semua guru dan murid

AJK

Membuat jadual EDUWEB

TV

7.

November

Analisis penggunaan Membaiki kelemahan

AJK

AJK

Dijalankan setiap bulan

 

AKTIVITI PENINGKATAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

OLEH UNIT ICT DAN MULTIMEDIA/PUSAT AKSES  2012

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

1. Januari-November Mesyuarat dan perjumpaan dengan pengawas Mengetahui tugasan yang akan dilaksanakan

pengawas

AJK

Mesyuaratsetiap bulan

Perjumpaan seminggu sekali

2. Januari-November Kemaskini bilik dan proses CD-ROM.

(automasi)

 

Memudahkan pengguna

 

AJK

pengawas

AJK

 

Dijalankan setiap hari ikut jadual

3.

Januari-Februari

 

Menyediakan jadual tugas pengawas , jadual waktu kelas dan carta organisasi pengawas.

 

Mengelakkan berlaku tindihan waktu dan tugas

AJK dan pengawas

AJK

 

Jadual di pamerkan

4.

Februari-Mac

Kemaskini Blog dan “power point” Informasi terkini PSB

AJK

AJK

Memasukkan maklumat terkini  2012

5

Mei

Kursus Multi Seat Menggunakan program baru

Guru-guru

AJK

Menggunakan makmal komputer

RM 150.00

6.

Jun

Pertandingan mencipta Logo Menguji kreativiti murid menggunakan komputer

Tahap 2

AJK

Diberi masa I jam dan dibuat di Pusat Akses

RM 50.00

7.

November

Analisis penggunaan Membaiki kelemahan

AJK

AJK

Dibuat setiap bulan

AKTIVITI PENINGKATAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

OLEH UNIT KECERIAAN 2012

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

1.

Januari-November

 

Mesyuarat dan perjumpaan dengan AJK

 

Mengetahui tugasan yang akan dilaksanakan

AJK

AJK

 

Diadakan jika sesuatu projek hendak dilaksanakan

2.

Januari-November

Memastikan  semua bilik bersih dan kemas  

Menarik minat muri-murid ke PSB

AJK

pengawas

AJK

 

Dijalankan setiap hari ikut jadual

3.

Februari – Jun

Membuat label kata-kata hikmat/kiasan  

Membantu murid belajar

AJK dan pengawas

AJK

Memotong polisterina dan plastik

RM 50.00

4

Mac

Menanam pokok hiasan Mengenali jenis pokok dan mencantikkan PSS

Koridor

AJK

 

Membeli pokok ,pasu dan tanah

RM 300.00

5.

April – Oktober

 

Melukis mural mengenai patriotik.

 

Mengenali Rukun Negara

AJK dan pengawas

AJK

 

Melukis dan menulis dengan menggunakan cat

6.

November

 

Membaik pulih perkataaan yang rosak atau pudar.

 

Supaya kelihatan menarik

AJK dan pengawas

AJK

Mengecat semula perkataan dan gambar yang pudar

AKTIVITI PENINGKATAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

OLEH UNIT AKTIVITI 2012

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

1.

Januari-November

 

Mesyuarat dan perjumpaan dengan AJK

 

Mengetahui tugasan yang akan dilaksanakan

AJK

AJK

 

Diadakan jika sesuatu projek hendak dilaksanakan

2

Januari – 2012

Mengambil semua gambar aktiviti dan dimasukkan ke dalam Facebook dan Blog Meyimpan aktiviti-aktiviti  yang telah dijalankan di sekolah

Warga sekolah dan PIBG

AJK

Mengambil gambar menggunakan kamera

3. Februari – November Membantu melaksanakan Program NILAM Melicinkan tugas AJK NILAM

AJK

AJK

Mengemaskini data murid

4.

Februari-

Oktober

Memastikan aktiviti yang dirancang oleh panitia /unit dijalankan Aktiviti yang dijalankan dapat dibuat dengan berkesan

AJK

AJK

Menyenaraikan aktiviti yang akan dijalankan.

5.

Mac – November

 

Membuat laporan aktiviti yang telah dijalankan

 

Mengetahui aktiviti yang telah dijalankan

AJK

AJK

 

Mengisi borang laporan aktiviti

 

6

Mac – November

 

Membuat  promosi aktiviti yang akan dijalankan.

 

Memberitahu warga sekolah aktiviti yang akan dijalankan

AJK

AJK

 

Membuat poster.

AKTIVITI PENINGKATAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

OLEH UNIT BAHAN BANTU BELAJAR (BBB) 2012

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

1.

Januari-November

 

Mesyuarat dan perjumpaan dengan AJK

 

Mengetahui tugasan yang akan dilaksanakan

AJK dan pengawas

AJK

 

Mesyuarat setiap bulan.

Perjumpaan seminggu sekali

2.

Januari – November

Menyusun dan melabel BBB. Memudahkan penggunaan BBB

AJK dan pengawas

AJK

Diijalankan setiap hari waktu pagi

3.

Mac- November

 

Automasi bahan dan alatan

 

Data dikemaskini

AJK

AJK

BBB yang baru di automasi

4.

Februari – Mac

Membuat carta organisasi AJK,pengawas,

jadual bertugas dan rekod penggunaan

 

Melicinkan tugas AJK dan pengawas

AJK dan pengawas

AJK

 

Mempamerkan jadual tersebut.

5.

September- Oktober

 

Baikpulih bahan dan membuat kad inventori

 

Bahan rosak dapat diguna semula

AJK dan pengawas

AJK

 

Dijalankan  pada hari Sabtu.

6.

November

Menyemak rekod pinjaman dan pulangan serta membuat analisis dan graf Mengetahui data pinjaman alatan oleh murid dan guru

Semua guru dan murid

AJK

Rekod penggunaan alatan disediakan dan diletakkan di bilik BBB

AKTIVITI PENINGKATAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

OLEH UNIT “SELF ACCESS LEARNING” (SAL) 2012

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

1.

Januari-November

 

Mesyuarat dan perjumpaan dengan AJK

 

Mengetahui tugasan yang akan dilaksanakan

AJK dan pengawas

AJK

 

Mesyuarat setiap bulan.

Perjumpaan seminggu sekali

2.

Januari-November

 

Membersih,menyusun  dan mengemaskini bahan.

 

Memberi keselesaan kepada pengguna

AJK dan Pengawas

AJK

 

Dijalankan setiap hari

3.

Februari

 

Membuat carta organisasi AJK, pengawas dan menyediakan rekod penggunaan.

 

Memudahkan pengguna berurusan

AJK dan pengawas

AJK

 

Pamerkan carta .

4.

Februari

 

Menyediakan borang aktiviti atau kad-kad soalan BI dan BM.

 

Membantu murid –murid dalam pelajaran.

AJK

AJK

 

Borang diletakkan di dalm bakul.

5.

 Oktober

 

Analisis penggunaan

 

Memperbaiki kelemahan

AJK

AJK

 

Dibuat setiap bulan

 

 

 

AKTIVITI PENINGKATAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

OLEH UNIT NILAM 2012

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

1.

Januari- Februari

 

Mesyuarat dan perjumpaan dengan AJK

 

Mengetahui tugasan yang akan dilaksanakan

AJK

Setiausaha NILAM

 

-Melantik guru pembimbing

-Diskripsi tugas

 

 

2.

Januari-Oktober

 

Membersih,menyusun dan mengemas di sudut NILAM.

 

Memberi keselesaan kepada pengguna

AJK dan pengawas

AJK

 

Dijalankan setiap hari

3.

Januari -Februari

 

Memasukkan nama murid Tahun 1 dan kemaskini nama murid tahun 2-6.

 

Mengetahui  nama dan tahun terkini.

Guru Tahun 1 dan AJK

AJK

 

Dimasukkan kedalam komputer yang sedia ada.

4.

Januari-November

 

Bacaan 10 minit sebelum mula kelas dan pulang.

 

Menggalakan murid membaca dan merekod.

Murid-murid tahap 1 dan 2

Semua guru

 

Muird-murid wajib mempunyai buku.

5.

Januari-November

 

“Key-in”data bacaan murid.

 

Mengetahui data bacaan murid terkini

AJK

AJK

 

Dimasukkan setiap bulan

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

6.

Februari – November

Kemaskini papan kenyataan NILAM  

Informasi terbaru

AJK

AJK

 

Di PSB,Bilik Guru dan Laluan Ilmu.

7.

Mac-Jun

(23 April 2012)

Pertandingan bercerita

(Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia)

Membantu murid melaksanakan RP. Murid mencapai tahap RP Guru pembimbing Diadakan semasa perhimpunan. RM 50.00  

 

8.

Jun dan November

Pengiktirafan NILAM Menarik minat murid membaca dan merekod Guru-guru dan murid-murid AJK Murid –murid yang banyak membaca diberi sijil dan cenderahati

RM 100.00

 

9.

Ogos

Kuiz Mencungkil pengetahuan murid mengenai buku yang di baca Murid-murid tahap 1 dan 2 AJK Menjawab soalan berdasarkan borang yang diberi dalam masa yang ditetapkan.

RM 50.00

 

10.

Oktober-November

 

Kemaskini data dan membuat laporan

 

Disimpan dan dihantar ke PKG.

AJK

AJK

 

Mengisi borang yang diberi PKG.

 

 

 

AKTIVITI PENINGKATAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

PR0JEK KHAS  2012

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

1. Januari-April Baikpulih Taman Herba,Laluan Ilmu,Pondok Ilmu,Sudut Bacaan ,Sudut Sains dan Tiang Ilmu. Memelihara dan menjaga tempat-tempat tersebut. Semua tempat AJK ,PIBG dan pekerja Mengadakan gotong-royong melabel,mengecat dan membersihkan kawasan tersebut.

2.

Mac-Oktober

 

Projek mengumpul dana

 

Menambah pendapatan PSB

AJK

AJK

Jualan akhbar,majalah,makanan dan minuman pada hari-hari tertentu.

3.

Mac

 

Program “1 Waris 1 Buku”

Menambah koleksi buku-buku di sudut-sudut bacaan.

Semua murid

AJK dan PIBG

 

Seorang murid satu buku

4.

April

Lawatan sambil belajar ke Perpustakaan Pulau Pinang atau tempat-tempat yang sesuai dengan pembelajaran murid.

 

Menambah pengetahuan murid-murid mengenai pusat sumber.

Murid –murid Tahap 2

AJK

 

80 orang murid dan 8 orang guru terlibat.

RM 1000.00

 

AKTIVITI PENINGKATAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

PR0JEK KHAS  2012

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

5

Julai

 

Program Bulan Membaca

 

Memupuk minat membaca dikalangan murid

Semua guru dan murid

AJK

 

Mengadakan pertandingan mengarang,kuiz,”info –hunt” dan teka silang kata

 

RM 50.00

6.

September -Oktober

 

Projek Literasi Maklumat

 

Mempertingkatkan penggunaan PSB dengan lebih berkesan

Murid-murid tahun 6

AJK

 

Murid-murid diberi tajuk dan meminta mereka mencari maklumat di PSB.

 

RM 100.00

7.

Januari-Mei

Jun- Disember

 

Buletin PSB

 

Info terkini PSB

Semua murid

AJK

 

Dikeluarkan 2 kali setahun .Pemenang pertandingan kuiz akan diberi hadiah

 

RM 100.00

8

Oktober – November

Kem Mebaca 1 Malaysia

 

Meningkatkan bacaan murid

Semua murid

AJK

Pertandingan bercerita,Kembara Literasi Maklumat,mewarna dan mengarang

RM 100

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

PSS MEREALISASIKAN MURID BERMAKLUMAT

%d bloggers like this: