AKTIVITI PENINGKATAN PUSAT SUMBER

OLEH UNIT NILAM 2012

BIL

TARIKH

JANGKAAN

PELAKSANAAN

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TINDAKAN

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

1.

Januari- Februari

Mesyuarat dan perjumpaan dengan AJK Mengetahui tugasan yang akan dilaksanakan

AJK

Setiausaha NILAM

-Melantik guru pembimbing-Diskripsi tugas

 

2.

Januari-Oktober

Membersih,menyusun dan mengemas di sudut NILAM. Memberi keselesaan kepada pengguna

AJK dan pengawas

AJK

Dijalankan setiap hari

3.

Januari -Februari

Memasukkan nama murid Tahun 1 dan kemaskini nama murid tahun 2-6. Mengetahui  nama dan tahun terkini.

Guru Tahun 1 dan AJK

AJK

Dimasukkan kedalam komputer yang sedia ada.

4.

Januari-November

Bacaan 10 minit sebelum mula kelas dan pulang. Menggalakan murid membaca dan merekod.

Murid-murid tahap 1 dan 2

Semua guru

Muird-murid wajib mempunyai buku.

5.

Januari-November

“Key-in”data bacaan murid. Mengetahui data bacaan murid terkini

AJK

AJK

Dimasukkan setiap bulan

STRATEGI

ANGGARAN KOS

CATATAN

6.

Februari – November

Kemaskini papan kenyataan NILAM Informasi terbaru

AJK

AJK

Di PSB,Bilik Guru dan Laluan Ilmu.

7.

Mac-Jun

(23 April 2012)

Pertandingan bercerita(Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia) Membantu murid melaksanakan RP. Murid mencapai tahap RP Guru pembimbing Diadakan semasa perhimpunan. RM 50.00

8.

Jun dan November

Pengiktirafan NILAM Menarik minat murid membaca dan merekod Guru-guru dan murid-murid AJK Murid –murid yang banyak membaca diberi sijil dan cenderahati

RM 100.00

9.

Ogos

Kuiz Mencungkil pengetahuan murid mengenai buku yang di baca Murid-murid tahap 1 dan 2 AJK Menjawab soalan berdasarkan borang yang diberi dalam masa yang ditetapkan.

RM 50.00

10.

Oktober-November

Kemaskini data dan membuat laporan Disimpan dan dihantar ke PKG.

AJK

AJK

Mengisi borang yang diberi PKG.
Advertisements

PSS MEREALISASIKAN MURID BERMAKLUMAT

%d bloggers like this: